dimarts, 8 de març de 2011

 CONVOCATÒRIA ASSEMBLEA GENERAL DE SOCIS

La junta directiva de l’Associació de Veïns el Llombo convoca Assemblea Ordinària de Socis per al proper dia 12 de març, a les 17:30 hores en primera convocatòria i a les 18:00 hores en segona convocatòria, al local social (carrer Jaume I, 7-baix) per tractar el següent

ORDRE DEL DIA

1r. Lectura, i en el seu cas, aprovació de l’acta de la sessió anterior.
2n. Resum d’activitats dutes a terme en 2010.
3r. Estat de comptes de l’Associació.
4t. Estat de comptes de la festa del barri.
5é. Programa d’activitats i pressupost per a 2011 de l’Associació.
6é. Programa d’activitats i pressupost per a 2011 de la festa del barri. (El programa d’activitats i el pressupost no n’hi ha com a conseqüència d’haver estar retirada la subvenció municipal en la seua totalitat).
7é. Renovació de càrrecs de la junta directiva. (Aquest any s’han de canviar el president, secretari i dos o tres vocals. No se’n anomenarà de la festa degut que no esta previst fer-la per la falta de subvenció).
8é. Torn obert de paraules.
La junta directiva
Nota: l'Assemblea serà en segona convocatòria. Hi haurà timó i casalla. Es pot pagar la quota en l'Assemblea. 
**** 
A més a més, en acabar, tindrà lloc la presentació del llibret "23-F", de David Mira Gramage, amb vi d'honor inclòs.

Cap comentari:

Publica un comentari a l'entrada