divendres, 6 de desembre de 2013

Preceptes constitucionals


6 de desembre dia de la Constitució

La Constitució espanyola ha complit 35 anys; i alguns estan parlant de la necessitat de reformar-la, per a adaptar-la als nous reptes de l’Espanya actual, tal vegada pensant en els nacionalistes. De la Constitució parlen, fins els que no creien en ella.

Es parla molt de l’article 2

“La Constitució es fonament en la indissoluble unitat de la nació espanyola, pàtria comuna i indivisible de tots els espanyols,...”. Una cosa important això de la unitat; però la Constitució també parla d’altres articles, que ningú dels que parla de renovar-la sembla recordar-se’n:

Dret al treball.- Article 35.- “Tots els espanyols tenen el deure de treballar i el dret al treball, a la lliure elecció de professió o ofici, a la promoció a través del treball i a una remuneració suficient per tal de satisfer les seues necessitats i les de la seua família, sense que en cap cas es puga fer discriminació per raó de sexe”.

Dret a una vivenda digna.- Article 47.- “ Tots els espanyols tenen dret a un habitatge digne i adequat. Els poders públics promouran les condicions necessàries i establiran les normes pertinents per tal de fer efectiu aquest dret, i regularan la utilització del sól d’acord amb l’interés general per tal d’impedir l’especulació”.

Integració i ajuda als disminuïts físics.- Article 49.

Pensions dignes.- Article 50.

 Defensa dels consumidors.- 51.

Podríem seguir enumerant alguns dels drets que la Carta Magna atorga als ciutadans –més desprotegits– per què en hi ha un bon grapat. Així és que abans de pensar en reformar res, no estaria gens malament que es donara compliment als drets que de moment ens atorga. I en lloc d’això, el que s’està fent és dictar normes restrictives per tal de desactivar les protestes de la ciutadania davant els despropòsits que estan cometent-se.

    

Cap comentari:

Publica un comentari a l'entrada